Dorpshart Aalst

Algemene informatie
Datum 3 november 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 2 november 2020, inzake dorpshart Aalst (110378).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-44

Bijlage(s)