Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum 3 september 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 27 augustus 2019, inzake bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorp (25977).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-35

Bijlage(s)