Sluipverkeer Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum26 november 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 26 november 2019, inzake sluipverkeer Waalre-dorp (29679).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-47

Bijlage(s)