Overzicht reacties verkeersmaatregelen

Algemene informatie
Datum18 februari 2020
AfzenderDiverse inwoners

Toelichting

Overzicht reacties diverse inwoners, gericht aan de griffie, op de verkeersmaatregelen Waalre-dorp.

Ter afdoening in handen stellen van het college.
Deze reacties zijn, ter informatie, voor de raadsleden in één document geplaatst. De gegevens van de diverse inwoners zijn bekend bij de griffie.

Weeklijst 2020-07

Bijlage(s)