Huisvestingsverordening 2020

Algemene informatie
Datum25 februari 2020
AfzenderBestuur van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Toelichting

Brief van Bestuur van Stichting Huurdersvertegen-woordiging Woonbedrijf, ingekomen d.d. 19 februari 2020, inzake Huisvestingsverordening 2020 (36917).

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-08

Bijlage(s)