Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Bastion Hotel

Algemene informatie
Datum 2 februari 2016
AfzenderDe heer/mevrouw P. Wijlaars

Toelichting

Brief van de heer/mevrouw P. Wijlaars, ingekomen d.d. 29 januari 2016, inzake bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Bastion Hotel (314502)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-04

Bijlage(s)