Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum20 augustus 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 15 augustus 2019, inzake bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorp (25634).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-33

Bijlage(s)