Ondersteuning parktijknetwerk gemeenten invasieve exoten

Algemene informatie
Datum11 februari 2020
AfzenderVereniging Stadswerk Nederland

Toelichting

Brief van Vereniging Stadswerk Nederland, ingekomen d.d. 5 februari 2020, inzake ondersteuning praktijknetwerk gemeenten invasieve exoten (36191).

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-06

Bijlage(s)