Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied Eindhoven

Algemene informatie
Datum18 april 2017
AfzenderStedelijk Gebied Eindhoven

Toelichting

Raadsinformatiebrief van Stedelijk Gebied Eindhoven, verzonden d.d. 13 april 2017, inzake Eén jaar Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied Eindhoven (368088)

Ter informatie

Weeklijst 2017-15

Bijlage(s)