Vastgestelde Kadernota 2017

Algemene informatie
Datum19 januari 2016
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Ziuidoost

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 12 januari 2016, inzake aanbieding vastgestelde Kadernota 2017 (312144)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Zienswijze indienen uiterlijk 21 maart 2016.

Weeklijst 2016-02

Bijlage(s)