Aanvulling onderzoeksprogramma gezamenlijk rekenkameronderzoek Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven inclusief persbericht

Algemene informatie
Datum 6 juli 2021
AfzenderRekenkamercommissie

Toelichting

Brief van Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 5 juli 2021, inzake aanvulling onderzoeksprogramma gezamenlijk rekenkameronderzoek Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven inclusief persbericht (197506).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst week 26

Bijlage(s)