Verweerschrift bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum14 november 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van College van burgemeester en wethouders van Waalre aan Raad van State, verzonden d.d. 8 november 2017, inzake verweerschrift bestemmingsplan Buitengebied Waalre (1210)

Ter informatie

Weeklijst 2017-45

Bijlage(s)