Huisvesting statushouders

Algemene informatie
Datum 9 februari 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 5 februari 2021, inzake huisvestging statushouders (141756).

Ter informatie

Weeklijst 2021-05

Bijlage(s)