Afschrift open brief aan de heer Dijkstra over onvoldoende oog voor de positieve gevolgen van de groeistop voor Eindhoven Airport

Algemene informatie
Datum30 april 2019
AfzenderBeraad Vlieghinder Moet Minder, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Bewonersplatform Woensel-Noord, Wlntelre/Dorpen Zuid en Dorpskernen Eersel

Toelichting

E-mail Beraad Vlieghinder Moet Minder, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Bewonersplatform Woensel-Noord, Wlntelre/Dorpen Zuid en Dorpskernen Eersel, ingekomen d.d. 29 april 2019, inzake afschrift open brief aan de heer Dijkstra over onvoldoende oog voor de positieve gevolgen van de groeistop voor Eindhoven Airport (21723)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-17

Bijlage(s)