Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Algemene informatie
Datum 6 mei 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wehouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 april 2020, inzake Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (47085).

Ter informatie

Weeklijst 2020-18

Bijlage(s)