Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van Waalre

Algemene informatie
Datum 9 oktober 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 8 oktober 2018, inzake stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van Waalre (15189)

Ter informatie

Weeklijst 2018-40

Bijlage(s)