Zorgen omtrent mestfabrieken in het buitengebied nemen toe

Algemene informatie
Datum 9 maart 2021
AfzenderBrabants Burgerplatform

Toelichting

E-mail Brabants Burgerplatform, ingekomen d.d. 2 maart 2021, inzake notitie ‘Zorgen omtrent mestfabrieken in het buitengebied nemen toe (154759).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Bijlage(s)