Privacyregels

Algemene informatie
Datum13 februari 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ingekomen d.d. 8 februari 2018, inzake 2018 wordt het jaar van de nieuwe privacyregels van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (5303)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-06

Bijlage(s)