Bezwaarde verleende omgevingsvergunning Bastion Hotel

Algemene informatie
Datum19 januari 2016
AfzenderMevrouw Reijers-Pückel

Toelichting

Brief van mevrouw Reijers-Pückel, ingekomen d.d. 15 januari 2016, inzake bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning van het Bastion Hotel (312572)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-02

Bijlage(s)