Rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijk rapportage 2016

Algemene informatie
Datum 5 december 2017
AfzenderMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toelichting

Brief van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ingekomen d.d. 29 november 2017, inzake aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016 (2204)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-47

Bijlage(s)