Voorlopige jaarstukken 2018

Algemene informatie
Datum16 april 2019
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 10 april 2019, inzake voorlopige jaarstukken 2018 (21095)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-15

Bijlage(s)