Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Algemene informatie
Datum 9 juni 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 juni 2020, inzake rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (63955).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-23

Bijlage(s)