Meicirculaire gemeentefonds 2016

Algemene informatie
Datum 7 juni 2016
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 1 juni 2016, inzake aanbieding meicirculaire gemeentefonds 2016.
Ingekomen d.d. 3 juni 2016, inzake mededeling plaatsing verbeterde versie op website (330288).

Ter informatie

Weekloijst 2016-22

Bijlage(s)