Uitstel Buitengewone Algemene Ledenvergadering en wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november 2020

Algemene informatie
Datum27 oktober 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 22 oktober 2020, inzake Boodschap Algemene Ledenvergadering VNG aan kabinet, uitstel Buitengewone Algemene Ledenvergadering, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november 2020 en bekendmaking benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies (108067).

Ter informatie

Weeklijst 2020-43

Bijlage(s)