Gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaantracé

Algemene informatie
Datum 9 januari 2018
AfzenderGroen en Heem Valkenswaard e.o.

Toelichting

Brief Groen en Heem Valkenswaard e.o., ingekomen d.d. 4 januari 2018, inzake gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaantracé (3567)

Opgenomen onder de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 23 januari 2018

Weeklijst 2018-01

Bijlage(s)