Nietigheid Afkoop Wmo Regres Overeenkomsten

Algemene informatie
Datum13 november 2018
AfzenderStichting Letselschade en Gerechtigheid en mevrouw Smulders

Toelichting

E-mail Stichting Letselschade en Gerechtigheid en mevrouw Smulders, ingekomen d.d.13 november 2018, inzake inroepen nietigheid Afkoop Wmo Regres Overeenkomsten (16181)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-45

Bijlage(s)