artikel 160 lid 1 en aanhef onder f Gemeentewet

Algemene informatie
Datum 9 februari 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van het college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 3 februari 2016, inzake artikel 160 lid 1 en aanhef onder f Gemeentewet (315048)

Ter informatie

Weeklijst 2016-05

Bijlage(s)