financiële impact van de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Algemene informatie
Datum 4 juni 2019
AfzenderGemeente Bergen

Toelichting

E-mail gemeente Bergen, ingekomen d.d. 3 juni 2019, inzake financiële impact van de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende brief aan de VNG (22773).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-22

Bijlage(s)