Het Klooster

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 5 november 2019, inzake Het Klooster (28334).

Ter informatie

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)