Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Keizer

Algemene informatie
Datum18 juni 2019
AfzenderInwoner Waalre mede namens bewoners Gestelsestraat

Toelichting

Brief inwoner Waalre mede namens bewoners Gestelsestraat, ingekomen d.d. 11 juni 2019, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Keizer (23226).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2019-24

Bijlage(s)