Willibrorduslaan en Kon. Julianalaan: januari - april 2024

Wat gebeurt er

Gemeente Waalre gaat in het eerste kwartaal groot onderhoud uitvoeren aan het fietspad en de groenvakken van de Willibrorduslaan en de Koningin Julianalaan tussen de kruisingen met de Beatrixweg en de Bergstraat/Wollenbergstraat.

De fietspaden langs de Willibrorduslaan en de Koningin Julianalaan zijn namelijk aan vervanging toe. Ook zijn er een aantal bomen die als gevolg van hun grootte en beperkte groeiruimte slecht groeien en problemen veroorzaken, zoals wortelopdruk. Er is een compleet onderhoudsplan gemaakt waarin de fietspaden, het groen en de bomen zijn opgenomen.

Wat gaan we doen

Naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopbijeenkomst in november en via de projectwebsite, is het ontwerp aangepast en omgevormd tot een Definitief Ontwerp.

Bekijk het ontwerp (PDF, 8.6 MB).
Bekijk alle inbreng inclusief reacties (PDF, 116.3 kB).

Planning

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Hieronder leest u wat we gaan doen.

Groen (januari tot februari 2024)

Van januari tot februari 2024 werkt de aannemer aan het verbeteren van de groeiplaatsen en wortelopdruk van de bomen. Tijdens de werkzaamheden blijven het fietspad en de rijweg bereikbaar. Vanwege de werkvoertuigen is de rijweg aan één zijde afgesloten met een rijdende afzetting. Via voorrangsborden kunnen auto’s het werkvak passeren.

De nieuwe bomen en beplanting worden in het na aanleg van de fietspaden aangeplant.

Verharding (1e kwartaal van 2024)

De verhardingen van de fietspaden worden vervangen voor nieuwe verharding. De werkzaamheden aan de fietspaden starten 1e kwartaal van 2024. Om de werkzaamheden aan het fietspad goed uit te kunnen voeren, is steeds één weghelft en één kant van het fietspad afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad voor twee richtingen bereikbaar. Met voorrangsborden kunnen auto’s het werkvak passeren.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 040-2282500 of een mail sturen met uw vraag naar openbareruimte@waalre.nl.

Willibrorduslaan en Kon. Julianalaan: januari - april 2024 op een kaart getoond.