Laadpalen in Waalre

Let op!De gemeente heeft op dit moment besloten tijdelijk niet in te gaan op aanvragen voor nieuwe elektrische laadpalen. Dit komt door het opstellen van een nieuw beleidsplan. Naar verwachting is het mogelijk om een laadpaal aan te vragen aan het begin van het tweede kwartaal in 2023.

Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit dan ook snel. Hierdoor is de vraag naar publieke laadinfrastructuur steeds groter. “E-rijders” die niet kunnen parkeren en opladen op hun eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen. De gemeente is eigenaar en/of beheerder van de openbare ruimte waar laadvoorzieningen in staan en waar E-rijders hun auto parkeren en laden. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld om het plaatsen van laadvoorzieningen zoveel mogelijk te faciliteren. 

Laadinfrastructuur in Waalre

Op dit moment staan op de volgende plekken in Waalre openbare laadpalen waar elektrische auto’s (gratis) kunnen parkeren en laden:

Storingen

Ondervindt u storing bij de laadpaal bel dan het storingsnummer dat op de betreffende paal staat.

Betreft het een paal van EVnet/SlimLaden dan kunt u het volgende nummer bellen: 0800-3522365.

Beleidsregels

De gemeente Waalre heeft voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte beleid opgesteld. De gemeente wil het plaatsen van laadinfrastructuur zoveel mogelijk faciliteren maar wel onder bepaalde voorwaarden. Met het beleid is duidelijk wat wel en niet mogelijk is.

Om in te spelen op de groeiende behoefte en elektrisch rijden te stimuleren actualiseren we het huidige laadpalenbeleid. Hierdoor is het straks voor inwoners zeker dat er een laadpaal op loopafstand komt in de wijk en wordt het sneller en makkelijker om een elektrische laadpaal aan te vragen.

Om elektrisch rijden te stimuleren willen we dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot een publieke laadpaal binnen loopafstand (gemiddeld 100 meter). Om in te spelen op de groeiende vraag naar laadpalen heeft de gemeente de meest geschikte locaties voor toekomstige publieke laadpalen in Waalre in kaart gebracht. Een overzicht van de locaties is te vinden op de plankaart bij het ontwerp beleidsplan. Op de plankaart is uitgelegd hoe deze locaties zijn bepaald.

Waalre wil laadvoorzieningen faciliteren op plekken waar daadwerkelijk een behoefte bestaat. Denk aan plekken in Waalre waar “E-rijders” wonen en/of werken (mensen die beschikken over een elektrische auto zonder eigen parkeerplaats). Of op plekken waar veel gebruik wordt gemaakt van een laadvoorziening door meerdere elektrische auto’s, zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein.

Faciliteren aanleg laadinfrastructuur

De gemeente int geen vergoedingen (zoals leges) voor de aanleg van laadvoorzieningen. Ook stelt de gemeente grond ‘om niet’ ter beschikking aan marktpartijen die een laadpaal willen plaatsen. Op deze manier stimuleert de gemeente Waalre de ontwikkeling van elektrisch vervoer. De gemeente gaat vooralsnog geen laadinfrastructuur zelf plaatsen, onderhouden en exploiteren, maar maakt het marktpartijen door bovenstaande maatregelen makkelijker om dat wel te doen.

Aanvrager

Een aanvraag voor het plaatsen van een laadvoorziening wordt ingediend door de toekomstig eigenaar/exploitant van de laadvoorziening. Particulieren, bedrijven of andere organisaties die graag een laadvoorziening in de openbare ruimte willen, moeten eerst een partij vinden die de plaatsing en exploitatie van de laadvoorziening wil verzorgen. Verschillende marktpartijen waaronder Schippers Clean Energy zijn marktpartijen die daarin kunnen voorzien.