Ontwikkeling De Gruyter: september 2023 – februari 2025

Wat gebeurt er

Op de locatie van de Eindhovenseweg 54-65 wordt een nieuw en duurzaam appartementencomplex gebouwd. Op de locatie komen 6 appartementen, variërend in omvang.

Om dit appartementencomplex te realiseren, wordt het huidige pand gesloopt. Heezen Sloopwerken start met deze sloopwerkzaamheden medio oktober 2023. Naar verwachting duren de sloopwerkzaamheden tot februari 2024.

Na de sloopwerkzaamheden starten medio maart 2024 de bouwwerkzaamheden. Ten Brinke Helmond zal de nieuwbouw gaan uitvoeren in opdracht van Dutchloft. In het voorjaar van 2025 zullen de werkzaamheden voor het appartementencomplex gereed zijn.

Planning

De locatie van het appartementencomplex De Gruyter ligt direct naast de werkzaamheden van de Eindhovenseweg. In combinatie met deze werkzaamheden, af- en aanvoer van materieel en de kleine fysieke ruimte (verschillende bestaande woningen rondom het gebied) maakt dit werk complex. Aannemers van beide projecten overleggen regelmatig met elkaar om het werk af te stemmen. Met het samenvallen van beide projecten houden we de periode van overlast zo kort mogelijk.

  • Sloopwerkzaamheden bovenbouw: oktober 2023 t/m november 2023
  • Sloopwerkzaamheden fundering: januari 2024 t/m februari 2024
  • Werkzaamheden nieuwbouw (na afgifte vergunning): maart 2024, doorlooptijd circa 12 maanden

Omleidingsroutes

Met de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de werkzaamheden van omliggende projecten, zoals de Eindhovenseweg.

Vanwege de ruimte voor de bouwwerkzaamheden en de veiligheid voor zowel de uitvoering als voor de omgeving, wordt tijdens de bouwperiode gedeeltelijk de openbare ruimte afgezet.

Vanaf maart 2024: Afsluiting verkeer Emmastraat en Goudbergstraat

De Emmastraat en Goudbergstraat worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De Emmastraat wordt tijdelijk aangepast naar twee richtingen voor bestemmingsverkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft wel doorgang. In verband met de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg geldt voor fietsers een omleidingsroute. De omleidingen worden met gele bebording aangegeven.

Vanaf maart 2024: Bezetting parkeerplaatsen Emmastraat-Eindhovenseweg

De parkeerplaatsen langs de Eindhovensweg worden tijdens de werkzaamheden in gebruik genomen voor materieel, opslag en bouwterrein.

Meer informatie

De sloop – en bouwaannemers streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Mocht u desondanks toch vragen, klachten of onoverkomelijke overlast hebben, naam dan contact op met een van de aannemers:

Sloopwerkzaamheden (september 2023 – december 2023):

Heezen Sloopwerken B.V.
Ruud Beeren & Jack Braken (uitvoering en werkvoorbereiding)
E-mail: info@heezenbv.nl
Telefoon: 040-2621815

Bouwwerkzaamheden (februari 2024 – februari 2025):

Ten Brinke Helmond
Email: helmond@tenbrinke.com
Telefoon: 088-8484200

Kijk voor meer informatie over de appartementen op: www.degruyteraalst.nl

Ontwikkeling De Gruyter: september 2023 – februari 2025 op een kaart getoond.