Werk in uitvoering

Op deze pagina vindt u een overzicht van werken die in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering komen.

Vervangen gas- en waterleiding Engelmondstraat

Onlangs is in de Engelmondstraat glasvezel aangelegd waarbij meerdere gaslekken in de gasleiding zijn geconstateerd. Het betreft geen gevaarlijke situatie maar dit is natuurlijk wel een ongewenste situatie.

Vervangen gas- en waterleiding

Daarom zal binnenkort gestart worden met het vervangen van de bestaande hoofdleiding gas. Dit wordt meteen gecombineerd met het vervangen van de bestaande waterleiding door Brabant Water. De gas- en waterleiding zullen, indien nodig, worden vernieuwd tot aan de meter en worden aangesloten op de nieuwe hoofdleiding. De aannemer zal hiervoor tijdig met u een afspraak maken en er voor zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft. De bewoners ontvangen zo spoedig mogelijk een bewonersbrief met extra informatie.

Planning

De werkzaamheden worden gestart in de week van 30 april en duren ongeveer 3 weken. Vanwege de gaslekken kan niet gewacht worden tot het project “Molenstraat en omgeving” van de gemeente Waalre, waarbij onder andere de riolering zal worden vervangen. Het project wordt op dit moment voorbereid. Helaas betekent dit dat er extra overlast zal ontstaan voor de bewoners van de straat omdat het trottoir/de straat twee keer zal worden opengebroken. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Werkzaamheden Gas en Water

Binnenkort starten Brabant Water N.V. en Enexis Netbeheer B.V. met het vervangen van water- en gasleidingen in delen van Waalre.

Aanpak

Om een goede en veilige gas- en watervoorziening te kunnen waarborgen, voeren deze bedrijven regelmatig (onderhouds)werkzaamheden uit.

Vanaf week 14 in 2018 start de firma Hurkmans in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer met het vervangen van leidingen (circa 4 km) in de gemeente Waalre. De betrokken straten zijn:

 • Ansbalduslaan
 • Bertelindislaan
 • Hubertus van der Clusenstraat
 • Eekhoornlaan
 • Hertenlaan
 • Marterlaan
 • Daslaan
 • Hermelijnlaan
 • Reelaan
 • Henricus de Waderloolaan
 • Dirk van Hornelaan
 • Jan van Rotselaerlaan
 • Hendrik van Cuycklaan

Wat betekent dit voor u

Tijdens de werkzaamheden van Brabant Water en Enexis heeft u misschien even geen water of gas. Deze mogelijke onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur. De aannemer zorgt er voor dat u zo min mogelijk merkt van deze werkzaamheden. Toch moeten zij u af en toe storen, dit is helaas onvermijdelijk. In sommige gevallen moeten zij ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Daarvoor maken zij op tijd een afspraak.

Mogelijk overlast op straat

U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen, mogelijk gepaard gaande met (geluid)overlast. Het kan voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, omdat trottoir of straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zo zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Getracht wordt om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Communicatie over de planning

Starten de werkzaamheden in uw straat? Dan ontvangt u tijdig vooraf een brief of kaart van de aannemer met meer specifieke informatie

Veel gestelde vragen

Uitvoerder

Hurkmans en Zn B.V., de uitvoerder van Brabant Water en Enexis is:

 • Contactpersoon: de heer D. Peterse, bereikbaar via telefoonnummer 06-51149204
 • Of via e-mailadres: dpeterse@hurkmansbv.nl

Er zijn inloopspreekuren voor het stellen van vragen:

 • Vrijdag 6 april, 13 april  en 20 april van 10.30 tot 11.30 uur
 • In de keet van Hurkmans op de hoek Eekhoornlaan en Hermelijnlaan.

Afsluiting in verband met asfalteringswerkzaamheden

Van 9 april tot en met 15 april worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Koningin Julianalaan (ter hoogte van) Het Huis van Waalre) en aan de Juliana de Lannoylaan. De wegen worden gefaseerd afgesloten voor alle verkeer en het verkeer zal plaatselijk worden omgeleid. Het Huis van Waalre is tijdens de werkzaamheden wat minder goed bereikbaar. 

Bij slechte weersomstandigheden (regen/kou) kan het zijn dat de asfalteringswerkzaamheden op een andere datum worden uitgevoerd. Dit wordt gecommuniceerd via onze website.

Planning

 • Koningin Julianalaan: afgesloten van 13 april van 21.00 uur tot en met 15 april 17.00 uur
 • Juliana de Lannoylaan: afgesloten van 9 april 7.00 uur tot en met 15 april 17.00 uur

Woonrijp maken Beekdael

In opdracht van de Gemeente Waalre gaat Groenen Groep uit Veldhoven starten met het woonrijp maken van Beekdael. Ook wordt de verharding en het groen langs een gedeelte van de Ekenrooisestraat heringericht.

Planning

 • Van woensdag 14 maart tot en met vrijdag 16 maart worden de bomen in de Ekenrooisestraat gerooid. Wij willen u daarom vragen of u uw auto vrijdag vóór 7:00 uur elders wilt parkeren. 
 • Van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 1 juni worden de definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, verlichting en groeiplaatsinrichtingen aangebracht in Beekdael en in de Ekenrooisestraat
 • In het najaar van 2018 zullen de nieuwe bomen en beplanting worden aangebracht door de Gemeente Waalre.

We streven ernaar om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de woningen ’s avonds bereikbaar zijn.

Ophalen vuilcontainers

Wat betreft het ophalen van uw huisvuilcontainers zorgt Groenen voor de juiste aanlevering van de containers aan de huisvuildienst. Wij verzoeken u de containers de dag voor het ophalen klaar te zetten op uw inrit, zodat de aannemer ze vervolgens naar een centrale plaats kunnen brengen die bereikbaar is voor de inzameldienst. Na lediging zet de aannemer de containers terug op
uw inrit.

Meer informatie

Mochten er nog vragen, zijn dan kunt u contact opnemen met De heer C. van Kuringen van de firma Groenen via telefoonnummer 06-23588686.