Werk in uitvoering

Op deze pagina vindt u een overzicht van werken die in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering komen.

Molenstraat en omgeving

De Molenstraat en omliggende straten zijn lastiger te bereiken en deels volledig afgesloten tot en met kerstmis. Voor dit werk is een omleiding ingesteld.

Onderhoud asfalt Ansbalduslaan en omgeving

Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 25 september voert KWS Infra in opdracht van de gemeente Waalre onderhoud uit aan het asfalt in de Ansbalduslaan.

We herstellen en vervangen kapotte onderdelen

Putten en kolken die kapot zijn herstellen of vervangen we. We herstellen problemen aan de straat zoals scheuren of gaten. Hierna brengen we een nieuwe laag asfalt aan en daarna herstellen we de inritten. De bermen passen we aan, zodat  regenwater makkelijk van de weg af in de berm kan stromen.

We proberen overlast zo veel mogelijk te voorkomen

KWS Infra probeert met de planning en uitvoering van de werkzaamheden ervoor te zorgen dat woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. We kunnen echter niet voorkomen dat woningen en inritten soms korte tijd niet bereikbaar zijn met de auto. Wij daarvoor begrip.

We halen bomen in slechte staat weg en planten nieuwe als het kan

Tegelijk met het onderhoud aan de straten verbeteren we de bomenstructuur. We hebben een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Bomen met een lage levensverwachting en bomen die in slechte staat zijn, halen we eind augustus weg. Op plaatsen waar voldoende ruimte is, planten we in het najaar nieuwe bomen. De groeiplaats van de bomen verbeteren we zodat ze beter kunnen groeien. Klik hier (PDF, 975.6 kB) om een tekening te bekijken waarop de bomen staan die we weghalen en de plaatsen waar we nieuwe bomen planten.

Boomsoorten van de nieuwe bomen

De nieuwe te planten bomen zijn de volgende boomsoorten. In de tekening is aangegeven welke soort op welke plaats wordt aangepland.

Amelanchier lamarckii - Krentenboom
Corylus colurna - Hazelaar
Pinus nigra - Den
Sorbus aucuparia - Lijsterbes

We vergroten de biodiversiteit

We kiezen voor de nieuwe bomen verschillende soorten. Daarmee vergroten we de biodiversiteit. De nieuwe boomsoorten sluiten aan bij het bosachtige karakter van de Ansbalduslaan en omgeving. De bermen zaaien we in met een bloemrijk grasmengsel.
Mail gerust als u nog vragen heeft naar: openbareruimte@waalre.nl. Wij helpen u graag.