Vergunningen

 • Bomen kappen

  Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen.

 • Alcoholwetvergunning

  Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig.

 • Evenement: melding of vergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Horecatijden

  Exploiteert u een horeca inrichting? Dan moet u zich houden aan de vastgestelde openings- en sluitingstijden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Overige vergunningen

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.