Of u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, in Waalre kunt u de dag vieren op de plek die u wilt en met de trouwambtenaar die u wilt. 

Trouwlocaties

De gemeente bouwt aan Het Huis van Waalre. Vanaf 15 februari 2018 is het mogelijk om te trouwen of uw partnerschap te registreren in de prachtige, moderne trouwzaal, gevestigd in het gerestaureerde gedeelte van Het Huis van Waalre. Wij maken ook gebruik van de Oude Willibrorduskerk als gemeentelijke trouwlocatie. In de Oude Willibrorduskerk is ruimte voor 80 - 100 gasten. 

In Waalre is het ook mogelijk om te trouwen op een zelfgekozen locatie.

Zelfgekozen trouwlocatie

Wilt u liever trouwen op een door u zelfgekozen trouwlocatie? In Waalre is dat mogelijk. U kunt hierbij denken aan een huwelijksvoltrekking in een restaurant, gemeenschapshuis, café of woonhuis. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De aanvraag dient u minimaal drie maanden voor de huwelijksdatum in te dienen.

Aanvragen:

Aanvraagformulier (PDF, 300.0 kB)

Voorwaarden trouwen op zelfgekozen locatie:

  • De locatie dient openbaar te zijn en goed toegankelijk voor mindervaliden;
  • De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden;
  • De eigenaar/ beheerder van de locatie moet schriftelijke toestemming verlenen en in het bezit zijn van de benodigde vergunningen;
  • De huwelijken worden gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Waalre;
  • De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de leiding over de huwelijksceremonie;
  • De locatie dient te beschikken over een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • De gemeente is gevrijwaard voor problemen die zich zouden kunnen voordoen in de sfeer van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en voor de inrichting. De eigenaar/beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van het gebouw/de locatie;
  • Er kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan de duur van de aanwijzing, de inrichting van de locatie waar het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd.