Trouwen/geregistreerd partnerschap

Gefeliciteerd met uw voornemen! U bent van harte welkom om in de gemeente Waalre uw huwelijk te laten voltrekken of uw partnerschap te registreren.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap

Als u uw huwelijk wilt laten voltrekken of uw partnerschap wilt laten registreren in Waalre, begint u met een melding van uw voornemen. U kunt melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap door het juiste formulier in te vullen:

Het formulier kunt u ondertekend toesturen naar Gemeente Waalre, ter attentie van afdeling Burgerzaken, Postbus 10.000, 5580 GA, Waalre. Hierbij voegt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner en van de getuigen (minimaal 2, maximaal 4).

Nadat u de melding is ontvangen wordt deze beoordeeld. De datum wordt pas vastgelegd na ontvangst van de melding.

Voorwaarden

Voor een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt maximaal 1 jaar van tevoren melding doen van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap, maar minimaal 14 dagen voor de gekozen datum
  • U bent niet met iemand anders getrouwd of geregistreerd partner van een ander
  • U bent beiden 18 jaar of ouder
  • U heeft geen bloedverwantschap met uw partner; bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus of kind
  • U neemt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen mee, die 18 jaar of ouder zijn

Let op! In de volgende gevallen is het mogelijk dat u extra documenten moet overleggen:

  • Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Als u niet in Nederland woont
  • Als u in het buitenland bent geboren of heeft gewoond
  • Als u in het buitenland getrouwd bent geweest

Neem in dit geval contact op met de afdeling Burgerzaken voor meer informatie.

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

Voor inwoners van Waalre is het mogelijk om gratis te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Dit vindt plaats in een spreekkamer en hier mogen maximaal 8 personen bij aanwezig zijn (inclusief het bruidspaar). Voor meer informatie over de tijden verwijzen wij u naar de pagina Trouwlocaties en tarieven.

Trouwlocaties en tarieven

In Waalre zijn meerdere mogelijkheden om deze heuglijke dag te vieren. Naast de prachtige, moderne Raadzaal in Het Huis van Waalre en de Oude Willibrorduskerk, kunt u ook zelf voor een locatie kiezen. Op de pagina Trouwlocaties en tarieven vindt u meer informatie over de kosten, voorwaarden en de mogelijkheden.

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Een huwelijk/geregistreerd partnerschap is een bijzonder moment. In Waalre zijn er 4 buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS) beschikbaar om de plechtigheid op persoonlijke wijze te begeleiden. Op de pagina Trouwambtenaren stellen onze BABS-en zich voor.

Mocht u een voorkeur hebben voor 1 van onze BABS-en dan kunt u dit kenbaar maken op de melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap. Wij proberen met uw voorkeur rekening te houden maar kunnen dit niet garanderen.

Bij een gratis huwelijk/ geregistreerd partnerschap in het Huis van Waalre is het niet mogelijk om een voorkeur op te geven.

Verschil trouwen/geregistreerd partnerschap

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Er zijn enkele verschillen, bijvoorbeeld bij de beëindiging. Ook zijn er verschillen tussen een samenlevingscontract en trouwen of een geregistreerd partnerschap. Voor meer informatie over de verschillen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Wet Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Als u eenmaal als partners bent geregistreerd, kunt u niet meer met elkaar trouwen. U kunt het geregistreerd partnerschap wel omzetten in een huwelijk. Het omzetten kan in elke Nederlandse gemeente plaatsvinden. Bij de omzetting zijn geen handtekeningen van getuigen nodig.

Indien u in Waalre uw geregistreerd partnerschap wilt omzetten in een huwelijk, maakt u telefonisch een afspraak via 040-2282500. De omzetting gebeurt in principe aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.