Nederlander worden door naturalisatie

U kunt op twee manieren de Nederlandse nationaliteit krijgen: door naturalisatie of door optie. U vraagt dit aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak.

Afspraak maken

040-2282500

Meenemen

  • Geldig paspoort
  • Geldige verblijfsvergunning
  • Inburgeringsdiploma of daaraan gelijkgestelde documenten
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag

Prijs

Voor wie Prijs
Kosten Nederlander worden door naturalisatie
Een persoon € 925,00
Een stel € 1.181,00
Elk kind dat mee-naturaliseert € 137,00

Hoe werkt het?

  • Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente;
  • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND;
  • De Koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief;
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Pas na deze ceremonie is uw Nederlanderschap officieel.
  • 5 Dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning bij de IND inleveren.