Hervestiging uit het buitenland

Bent u na oktober 1994 geëmigreerd en verhuist u nu vanuit het buitenland naar Waalre? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente Waalre. U maakt hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken

Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 040-2282500

Meenemen

  • Verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak;
  • Een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart);
  • Een paspoort, visum of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
  • Een huur- of koopovereenkomst van de woning, of het toestemmingsformulier (PDF, 71.4 kB) dat ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen.
  • Als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving.

Daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen.

Wanneer een hervestiging?

U hebt al eerder in Nederland gewoond, maar bent na september 1994 geëmigreerd. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan gaat het bij u om een eerste inschrijving.

Behandeltermijn van uw aanvraag

U krijgt binnen 6 weken een bevestiging van uw inschrijving.