Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen, of woonde u in 1994 voor het laatst in Nederland, en verhuist u nu naar Waalre? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente Waalre. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. 

Afspraak maken

Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 040-2282500

Meenemen

  • Verhuist uw hele gezin naar Nederland, dan moeten ook uw partner en kinderen aanwezig zijn bij de afspraak;
  • Een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart);
  • Een paspoort, visum of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
  • Een huur- of koopovereenkomst van de woning, of het toestemmingsformulier (PDF, 71.4 kB) dat ingevuld is door de persoon bij wie u gaat wonen;
  • Als u bent geboren in het buitenland: een geboorteakte. (Let op eventuele legalisatie);
  • Als u uit een land buiten de Europese Unie komt: een bewijs van rechtmatig verblijf;
  • Als u uit de Nederlandse Antillen, België of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving

Daarnaast kunnen we andere documenten van u vragen, zoals een huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) of een geboorteakte van de kinderen.

Wanneer een eerste inschrijving?

  • U heeft al eerder in Nederland gewoond, maar bent voor oktober 1994 geëmigreerd. Bent u in oktober 1994 of later naar het buitenland vertrokken, dan gaat het bij u om een hervestiging vanuit het buitenland;
  • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land in de Europese Unie. Maak dan ook een afspraak met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zodat u daar ook bekend bent;
  • U heeft nooit in Nederland gewoond en heeft de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. Als u nog geen verblijfsvergunning heeft, dan kunt u bij de gemeente langskomen voor een voorlopige inschrijving. Daarna neemt u contact op met de IND.

Behandeltermijn van uw aanvraag

U krijgt binnen 4 weken een bevestiging van uw inschrijving.