Meer over huwelijk/geregistreerd partnerschap

Wat is het verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap? Wat houdt de wet Beperkte gemeenschap van goederen precies in? En kan ik mijn partnerschap in een huwelijk omzetten?

Verschil trouwen/geregistreerd partnerschap

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Er zijn enkele verschillen, bijvoorbeeld bij de beëindiging. Ook zijn er verschillen tussen een samenlevingscontract en trouwen of een geregistreerd partnerschap. Voor meer informatie over de verschillen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Wet Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Als u eenmaal als partners bent geregistreerd, kunt u niet meer met elkaar trouwen. U kunt het geregistreerd partnerschap wel omzetten in een huwelijk. Het omzetten kan in elke Nederlandse gemeente plaatsvinden. Bij de omzetting zijn geen handtekeningen van getuigen nodig.

Indien u in Waalre uw geregistreerd partnerschap wilt omzetten in een huwelijk, maakt u telefonisch een afspraak via 040-2282500. De omzetting gebeurt in principe aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.