Door de regenpijp af te koppelen stroomt het water naar de tuin of wordt ondergronds opgevangen. Dit is goed voor het milieu, de natuur en daardoor hoeft het riool minder water te verwerken. Zo wordt de kans op overlast voor iedereen kleiner. Ook helpt het om langdurige droogte tegen te gaan.

Subsidie

De gemeente Waalre wil het afkoppelen van regenwater in jouw tuin graag stimuleren. Je kunt hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling afkoppelen van de gemeente Waalre.

Afkoppelsubsidie aanvragen

Bekijk stap voor stap hoe afkoppelen werkt

Bereken het dakoppervlak

Reken dan eerst uit hoeveel vierkante meter dakoppervlak je afkoppelt. De regen die op het dak valt, komt namelijk in de regenpijp terecht. Dit oppervlak is belangrijk voor de manier waarop je het water wil opvangen. In een regenton kun je bijvoorbeeld niet al het water kwijt dat normaal gesproken naar de riolering zou gaan.

Rekenvoorbeeld waterberging van het afgekoppelde dak: Bij het afkoppelen van een dak van 30m2 (plat opmeten). De bergingeis voor de afkoppelsubsidie is 40 mm. De waterberging is dan: 30 m² dakoppervlak X 40 (mm regen) = 1.200 liter.

Meet de lengte en de breedte van het dak op. Voor de breedte afmeting start je bij de punt van het dak en meet je tot de rand.

Welke opties zijn er om water op te vangen?

Voor het realiseren van waterberging in je tuin kun je verschillende maatregelen treffen. Er kan gedacht worden aan de volgende opties en een combinatie hiervan:

  1. Bovengrondse infiltratie
  2. Ondergrondse infiltratie
  3. Sedumdak
  4. Regenton

Voor de maatregelen met infiltratie en sedumdak is de subsidie beschikbaar.

Wil je afkoppelen maar weet je niet goed hoe?

Neem contact op met de afkoppelcoaches van de gemeente. Het advies van de afkoppelcoach is gratis en onafhankelijk.