Met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering zorgen we ervoor dat het regenwater terug de natuur in komt. Dit gebeurt in openbaar gebied of op particulier terrein. De gemeente wil bij nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingsprojecten kijken waar afkoppelen mogelijk is.

Een groot deel van de gemeente bestaat uit verhard terrein. Het merendeel daarvan is op particulier terrein, waardoor een deel van de oplossing ook bij de inwoners ligt. Daar willen we onze inwoners graag bij helpen. Eerder was het gebruikelijk om het regenwater via de regenpijp het riool in te laten stromen. Het is niet duurzaam om schoon regenwater af te voeren naar de zuivering.  We willen steeds bewuster omgaan met het water dat we hebben. Daarnaast willen we door afkoppelen wateroverlast voorkomen. De oplossing voor wateroverlast en water tekort: regenwater opvangen in jouw eigen tuin.

Wanneer het veel regent, houdt jouw tuin door het afkoppelen van de regenpijp een deel van het regenwater vast. Het deel dat je vasthoudt, gaat niet naar het riool en hoeft niet gezuiverd te worden. Hierdoor wordt het riool minder belast en maken de planten in je tuin gebruik van het aanwezige water.

Er zijn diverse opties om het regenwater goed op te vangen, nadat je de regenpijp hebt afgekoppeld. Een regenton, een laagte in de tuin maken, een regenwatervijver aanleggen en een infiltratievoorziening aanleggen. Helemaal duurzaam is een combinatie van deze oplossingen in jouw tuin.

Hoe ga ik te werk?

Regenpijp afkoppelen

Wil je de regenpijp afkoppelen? Reken dan eerst uit hoeveel vierkante meter dakoppervlak je afkoppelt. De regen die op het dak valt, komt namelijk in de regenpijp terecht. Dit oppervlak is belangrijk voor de manier waarop je het water wil opvangen. In een regenton kun je bijvoorbeeld niet al het water kwijt dat normaal gesproken naar de riolering zou gaan.

Welke opties zijn er?

  1. Regenton: een ton waarin je het regenwater op kunt slaan. Op deze manier ga je wateroverlast tegen en heb je gratis water waarmee je de planten water geeft. Lees meer over de regenton.
  2. Regenwatervijver: een vijver die tijdelijk regenwater opvangt, wanneer het hard regent. Na verloop van tijd verdampt dit water of zakt het in de grond weg. Een goede manier om het grondwater op peil te houden en goed voor planten en dieren in de tuin.
  3. Infiltratievoorziening: dit is een ondergrondse berging waarin regenwater tijdelijk opgevangen wordt. Van hieruit loopt het regenwater langzaam weg in de grond.

Regenpijp doorzagen

Als je weet op welke manier je het water kunt opvangen, kun je de regenpijp doorzagen. Het deel van de regenpijp dat de grond ingaat, dek je af met tegels of een stop. Om droge voeten te houden na het afkoppelen van de regenpijp, zorg je ervoor dat het water minstens twee meter van jouw huis wegleidt. Zorg ook voor een kleine verhoging, zodat het water kan terugstromen naar het huis.

Let op! Het riool is voor een groot deel gevuld met lucht als het niet regent. Wanneer het gaat regenen, drukt het water deze lucht weg en dat gebeurt via de riolering van onze huizen. Vaak is daarvoor een ontluchtingspijp die boven het dak uitkomt. Maar het kan ook zijn dat de lucht via de regenpijp weggaat. Controleer daarom hoe dat bij jou thuis zit. Koppel de regenpijp zo af dat de lucht nog wel uit het riool weg kan. Vraag eventueel een expert om hulp.

Zorg er daarnaast ook voor dat er een plek is, waar het teveel aan water heen kan. Een regenton kan niet al het water opvangen bijvoorbeeld. Een sloot of greppel in de buurt is een goede optie.

Hoeveel kost het en wat bespaar ik?

Het afkoppelen van de regenpijp is geen tijdrovende klus, maar het moet wel goed gebeuren. De kosten van het opvangen van het water zijn afhankelijk van de oplossing die je kiest voor jouw tuin. Een regenton kost gemiddeld tussen de € 40 en € 190. Voor het aanleggen van de vijver heb je vijverfolie, een pomp en beplanting nodig. De kosten hiervoor lopen erg uiteen. Voor de infiltratievoorziening heb je infiltratiekratten nodig en ook de kosten hiervoor zijn uiteenlopend. Houd rekening met een vanaf prijs van € 40 voor één krat.

Je bespaart al snel honderden liters drinkwater per jaar met het opvangen van het regenwater. Je hoeft je planten minder kraanwater te geven. Daarnaast voorkom je wateroverlast in de buurt én zorg je ervoor dat er minder druk komt op de waterzuiveringsinstallaties.

Afkoppelsubsidie

Een van de maatregelen die we hebben genomen om onze inwoners te helpen, is de afkoppelsubsidie. Bij voorkeur zien wij dat het afkoppelen op eigen terrein bovengronds plaatsvindt. Dit is namelijk een gemakkelijke en goedkope wijze van afkoppelen. In sommige gevallen is hier niet voldoende ruimte voor. Dan is een ondergrondse voorziening de enige optie. Bij de realisatie van een ondergrondse infiltratievoorziening komen veel extra kosten kijken. Daarom is voor het afkoppelen zoals beschreven bij optie 3 “infiltratievoorziening” een afkoppelsubsidie beschikbaar. Hiermee stimuleren we inwoners om het hemelwater af te koppelen van het riool.

Lees de spelregels van de subsidie in de subsidieregeling.

Afkoppelsubsidie aanvragen