Wat doet het Europees Parlement?

De Europese verkiezingen zijn op 6 juni 2024. Als u EU-burger bent, heeft u samen met zo’n 400 miljoen andere Europeanen het recht om bij deze verkiezingen uw stem uit te brengen.

Om de vijf jaar worden er Europese verkiezingen gehouden. Nederlanders stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Je stemt dus op nationale partijen, die voor het overgrote deel ook meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De Nederlandse leden komen op voor uw belangen en kunnen nieuwe EU-wetgeving vormgeven en aannemen. Zij stemmen ook over nieuwe handelsovereenkomsten, houden toezicht op de EU-instellingen en controleren de besteding van het geld van de belastingbetaler.

De Europese Commissie

Het dagelijks bestuur van de EU is de Europese Commissie. De Commissie bestaat uit 27 personen. Elk EU-land benoemt één commissaris voor een periode van vijf jaar. Eén van die 27 commissarissen is de voorzitter. De voorzitter houdt de grote lijnen van de EU in de gaten en zit de vergaderingen van de Commissie voor. De commissarissen treden niet namens hun eigen land op. De Commissie staat dus als het ware boven de afzonderlijke landen.

Leden in het Europees Parlement

Het Europees Parlement is de vertegenwoordiging van de inwoners van de Europese Unie. Het Europees Parlement telt officieel 705 leden (inclusief de voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. De Nederlandse leden vertegenwoordigen u.

De leden in het Europees Parlement hebben de volgende taken:

  • Wetgevingstaak
  • Begrotingstaak
  • Politieke controle
  • Adviserende taak
  • Benoemen voorzitter Commissie

De bijeenkomsten van het Europees Parlement vinden zowel plaats in Straatsburg (Frankrijk) als in Brussel (België). Elke maand vergadert het Europees Parlement een week lang in Straatsburg. Maar vrijwel al het andere werk wordt in Brussel gedaan.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Europese Unie? Kijk dan eens op de website van ProDemos.