Informatie voor politieke partijen

Op deze pagina plaatsen we informatie voor politieke partijen.

Verkiezingsborden

Voor de Europees Parlementsverkiezing maakt gemeente Waalre gebruik van trotterborden. Een trotterbord is een groot bord waarop alle posters van de deelnemende partijen staan.

Image Building plaatst deze borden op een aantal locaties: Sophiastraat, De Bus, Eindhovenseweg-Voorbeeklaan en Koningin Julianalaan 19. Zij hebben ook contact met de landelijke organisaties van de politieke partijen over de posters die hierop getoond worden. Heeft u vragen over de trotterborden? Neem dan contact op met Image Building via e-mail: verkiezingen@imagebuilding.com.

Nadere regels verkiezingsreclame Waalre

Begripsomschrijvingen

 • Verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Waterschap en referendum.
 • Politieke partij: een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en deelneemt aan verkiezingen.
 • Verkiezingsborden: door en in opdracht van de gemeente aangewezen en geplaatste borden waarop verkiezingsaffiches van politieke partijen worden getoond.
 • Verkiezingsreclame: het maken van reclame ten behoeve van verkiezingen.
 • Het college: het college van burgemeester en wethouders van Waalre.

Termijn verkiezingsborden

 • De verkiezingsborden zullen zes weken voor de verkiezingen door de gemeente worden geplaatst.
 • Het verwijderen van de verkiezingsborden gebeurt binnen twee weken na de verkiezingsdag.

Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken, sandwich- en/of driehoeksborden en andere reclamedragers voor verkiezingsreclame te plaatsen dan wel te gebruiken op, in, aan, over of boven openbare plaatsen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover hiervoor een vergunning is verleend zoals bedoeld in de artikelen 5:18, eerste lid en 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voorwaarden verkiezingsreclame

 • Een verkiezingsaffiche (max. 1 per partij) die aangeleverd wordt voor publicatie op de verkiezingsborden mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.
 • Een verkiezingsaffiche dient digitaal aangeleverd te worden conform de aanleverspecificaties van de leverancier van de verkiezingsborden.
 • Het is verboden om de verkiezingsborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame, of een ander aanplakbiljet of geschrift, afbeelding of aanduiding welke niet gerelateerd is aan verkiezingen.

Intrekking oude nadere regels

De nadere regels verkiezingsreclame Waalre van 6 februari 2018 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze nadere regels in werking treden.

lnwerkingtreding en citeertitel

 • Deze nadere regels treden in werking daags na bekendmaking.
 • Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Waalre.