Informatie voor politieke partijen

In onze gemeente staan op verschillende plekken aanplakborden. Politieke partijen mogen vanaf 13 oktober 2023 op deze borden posters plakken voor de verkiezingen.

Nadere regels verkiezingsreclame Waalre

Begripsomschrijvingen

 • Verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, referendum en Waterschap.
 • Aanplakborden: door of in opdracht van de gemeente aangewezen en geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches zoals bedoeld in artikel 2:42, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Verkiezingsreclame: Het maken van reclame ten behoeve van verkiezingen.
 • Het college: het college van burgemeester en wethouders van Waalre.

Termijn

 • De aanplakborden zullen vijf weken voor de verkiezingen door de gemeente worden geplaatst.
 • Het verwijderen van de aanplakborden gebeurt in de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden opnieuw verkiezingen plaatsvinden; dan kunnen de aanplakborden worden verwijderd in de tweede week na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen.

Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken, sandwich- en/of driehoeksborden en andere reclamedragers voor verkiezingsreclame te plaatsen dan wel te gebruiken op, in, aan over of boven openbare plaatsen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover hier voor een vergunning is verleend zoals bedoeld in de artikelen 5:18, eerste lid en 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voorwaarden gebruik aanplakborden

 • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.
 • Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.
 • Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame, of een ander aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding welke niet gerelateerd is aan verkiezingen.

Locaties

 • Voorbeeklaan, nabij Eindhovenseweg
 • Burgemeester Mollaan, nabij Juliana de Lannoylaan
 • Heikantstraat, nabij Veldbraakseweg
 • Onze Lieve Vrouwedijk, nabij Heuvelstraat
 • Valkenswaardseweg, voor de verkeerslichten
 • Kruising Raadhuisstraat-Koningin Julianalaan
 • Kruising Frederik Hendrikstraat-Sophiastraat

Verkiezingsreclame voor de raadsverkiezingen

 • Enkel het college is bevoegd tot het aanbrengen van verkiezingsreclame voor raadsverkiezingen aan de aanplakborden.
 • De verkiezingsreclame voor de raadsverkiezingen dient op een door het college vooraf bekend te maken wijze en vóór een uiterste tijdstip te worden aangeleverd.
 • In afwijking van artikel 2, eerste lid zorgt het college ervoor dat de aanplakborden voor verkiezingsreclame bij raadsverkiezingen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van het aangegeven uiterste tijdstip zijn geplaatst.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • De nadere regels voor verkiezingsreclame treden in werking daags na bekendmaking
 • Met de inwerkingtreding, zoals bedoeld in het eerste lid, vervalt het beleid 'Nadere regels verkiezingsreclame Waaire' zoals vastgesteld op 2 januari 2018.