Op deze pagina vindt u informatie rondom de aankomende verkiezingen.

Woensdag 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Tegelijkertijd vindt de verkiezing voor het algemeen bestuur van de waterschappen plaats. Dat betekent dus 2 keer stemmen op 1 dag. Ga stemmen. Er valt wat te kiezen!

Provinciale Staten

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de 4 jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten.

Waterschappen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In de gemeente Waalre organiseren wij de verkiezingen voor het waterschap De Dommel

Algemene informatie verkiezingen

Donderdag 23 mei 2019 Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad

Stemmen voor niet-Nederlandse inwoners voor Europees Parlement op 23 mei 2019

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

English text about the elections of the European Parliament on May 23th 2019

A European citizen living in the Netherlands may choose to vote in the election of (Dutch) members of the European Parliament in the Netherlands. If you prefer to vote in the Netherlands you need to fill in the request form Model Y32 Declaration on voting for the European Parliament in the Netherlands (PDF, 194.4 kB) and send it to the municipality together with the required documents. Please read the instructions to the form well.

The request must be submitted before April 9th 2019

Gemeente Waalre
Burgerzaken
Postbus 10.000  
5580 GA Waalre

If you prefer to vote in the European elections in your country of origin, no action is needed.

More information on the elections of the European Parliament can be found on the website of the Kiesraad. For questions you can also contact us by mail burgerzaken@waalrenl or phone 040-2282500.

Centraal tellen stemmen

De gemeente Waalre neemt in 2019 deel aan het experiment 'Centrale stemopneming'. Wat houdt het experiment in?

In een gemeente die meedoet aan het experiment met centraal tellen, verrichten de stembureaus na sluiting van de stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling; uitsluitend op lijstniveau. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt.

Pas de volgende dag (donderdag 21 maart) worden op een centrale locatie -  Het Huis van Waalre - de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Doel van de centrale stemopneming is het telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.