Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het nieuws en informatie rondom de verkiezingen. Meer informatie over verkiezingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor politieke partijen

Alle politieke partijen, die in 2018 hebben deel genomen, worden automatisch uitgenodigd. Wij roepen ook andere partijen of personen op, die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Geef uw contactgegevens door via verkiezingen@waalre.nl. Maandag 20 december 2021 is de laatste dag voor nieuwe politieke partijen om een registratieverzoek in te dienen.

Op dit moment zijn er 7 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Waalre op 22 maart 2022.

Het voorlopige overzicht van de deelnemende partijen is nu als volgt (op alfabetische volgorde):

 • Aalst Waalre Belang
 • CDA
 • Democraten 66 (D66)
 • GROENLINKS
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • VVD
 • Zelfstandig Waalre 2014

Pas bij de kandidaatstelling op 31 januari 2022 wordt duidelijk welke partijen daadwerkelijk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De vaststelling van de kandidatenlijsten en lijstnummers vindt plaats tijdens de openbare zitting van het Centraal Stembureau op 4 februari 2022.

Openbare kennisgeving kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waalre maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waalre plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij het team Verkiezingen aan het adres Kon. Julianalaan 19, 5582 JV Waalre, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 09.00 uur tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn:
  • kandidatenlijsten (model H1);
  • machtiging tot plaatsen van de aanduiding (model H3-1);
  • machtiging tot plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van aanduidingen (model H3-2);
  • verklaring van ondersteuning (model H-4);
  • verklaring van instemming (model H9);
   Deze formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij het team Verkiezingen in Het Huis van Waalre.
 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,- (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente  Waalre één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u opvragen bij: Team Verkiezingen, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre, Telefoonnummer: 040-2282500.

Belangrijke data gemeenteraadsverkiezingen 2022

December 2021

20 december 2021 is laatste dag voor registratie naamaanduiding partij

Januari 2022

 • Vanaf 10-01-2022 tot 31-1-2022 formulieren kandidaatstelling beschikbaar
 • 17-01-2022 laatste dag waarborgsom kandidaatstelling (alleen voor nieuwe partijen)
 • 17-01-2022 tot 31-1-2022 afleggen ondersteuningsverklaringen op het gemeentekantoor
 • Mogelijkheid gedurende de gehele maand om vooroverleg te hebben over de kandidatenlijsten
 • 31 januari 2022 datum kandidaatstelling

Februari 2022

 • 1 februari 2022 besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
 • Tot 4 februari 2022 15.00 uur mogelijkheid tot herstel verzuim ingeleverde kandidatenlijsten
 • 4 februari 2022 16.00 openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten

Maart 2022

 • Stempassen moeten uiterlijk 2 maart 2022 in bezit van de kiezer zijn
 • 11 maart 2022 laatste kans om aanvraag om bij volmacht te stemmen in te dienen
 • Kandidatenlijsten moeten uiterlijk 12 maart 2022 zijn bezorgd
 • 14 maart 2022 vervroegd stemmen
 • 15 maart 2022 vervroegd stemmen
 • 15 maart 2022 is de laatste mogelijkheid om een vervangende stempas in persoon aan te vragen
 • 16 maart 2022 VERKIEZINGSDAG
 • 16 maart 2022 omstreeks 00.00 uur bekendmaken voorlopige uitslag
 • 21 maart 2022 10.00 uur zitting hoofd/centraal stembureau  voor het vaststellen van de uitslag