Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden.

Ondersteuningsverklaring

Vanaf vandaag tot maandag 1 februari kunnen er ondersteuningsverklaringen worden ondertekend. Met dit formulier verklaart een persoon dat hij een kandidatenlijst van een politieke groepering ondersteunt.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs.

Ondersteuningsverklaring ondertekenen

Wilt u een ondersteuningsverklaring ondertekenen? Dan kunt u zonder afspraak hiervoor terecht in het Huis van Waalre, maar wel alleen tijdens de aangepaste openingstijden:

  • Maandag en woensdag van 08.30 tot 12.30 uur
  • Donderdag van 13.30 tot 19.30 uur

Identificatieplicht

Als u gaat stemmen moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Bent u uw legitimatiebewijs verloren of is deze gestolen? Neem dan het bewijs van verlies of diefstal en een ander identificatiemiddel (zoals ov-chipkaart of bibliotheekpas) met een foto van uzelf erop mee.

Stempas

Om te kunnen stemmen, moet u uw eigen stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Zonder stempas of geldig identiteitsbewijs kunt u niet stemmen. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 3 maart 2021 de stempas thuisgestuurd.

Stempas kwijt?

U kunt tot uiterlijk 12 maart 2021 schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Tot uiterlijk 16 maart 2021 12.00 uur kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente.

U kunt uw schriftelijk verzoek voor een nieuwe stempas sturen naar Afd. Burgerzaken/ verkiezingen, Gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie, kunt u een ander persoon machtigen voor u te gaan stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Per persoon kunt u maximaal 3 volmachten krijgen.

Als u tijdelijk in het buitenland woont, maar nog wel in Nederland staat ingeschreven, kunt u per brief stemmen of u kunt een ander persoon voor u laten stemmen. Ook personen die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen bij volmacht stemmen. Dit gaat via een onderhandse of schriftelijke volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u volbrengen via de achterzijde van de stempas.

Volmachtsformulier aanvragen

Download hier het formulier Stemmen bij volmacht (PDF, 64.9 kB) om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Stuur het ingevulde formulier naar verkiezingen@waalre.nl of per post naar afd. Burgerzaken/ verkiezingen, gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Uiterlijk 12 maart 2021 dient u uw verzoek voor een schriftelijke volmacht aan te vragen.

Per brief stemmen

Naast meerdere verkiezingsdagen is briefstemmen een andere nieuwe ontwikkeling bij de komende verkiezingen. Briefstemmen is de mogelijkheid voor kiezers die ouder zijn dan 70 jaar om per post te stemmen. Deze kiezers hoeven dus niet naar een stembureau te komen om te stemmen, maar kunnen:

  • het stembiljet per post versturen naar de gemeente Waalre, of
  • het stembiljet inleveren bij afgiftepunten in de gemeente Waalre in de periode 10 maart t/m 17 maart 2021.

Als u tijdens de verkiezingen in het buitenland verblijft, kunt u ook stemmen per briefstem. De aanvraag hiervoor verloopt via de gemeente Den Haag.

Zodra we meer weten over de regels van briefstemmen kunt u dat hier terugvinden. Wij wachten momenteel nog op nadere instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van de Tweede Kamer in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Kiezerspas aanvragen

Een kiezerspas kunt u schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

Tot uiterlijk 21 maart 2021 kunt u schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Download het formulier Verzoek kiezerspas (PDF, 24.5 kB), vul het formulier in en stuur het ingevulde formulier naar afd. Burgerzaken/ verkiezingen, gemeente Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Tot uiterlijk 16 maart 2021 12.00 uur kunt u mondeling een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Kiezerspas kwijt?

U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Stembureaus

In de gemeente Waalre kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

De stembureaus zijn geopend vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur.

Locaties stembureaus
Stembureau Adres
Het Huis van Waalre Kon. Julianalaan 19
Ontmoetingscentrum “Het Klooster” Hoogstraat 6
Sporthal “Hoeveland” Meester Slootsweg 3
Sporthal “t Hazzo” Trolliuslaan 7
Sporthal “De Pracht” De Pracht 2