Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Ook in Waalre stemt u coronaproof. Vanwege het coronavirus is er de mogelijkheid vervroegd te stemmen. U kunt daarom uw stem uitbrengen op 15, 16 of 17 maart. U krijgt een eigen stempotlood. Voor 70-plussers is er de mogelijkheid om per brief te stemmen. Dit kan al vanaf 10 maart.

Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 17 maart

De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 in de gemeente Waalre.

Opkomstcijfers

 • Kiesgerechtigden: 13.261
 • Opkomstpercentage: 84,8% (opkomst 2017: 86,7%)
 • Geldige stemmen op een kandidaat: 11.204
 • Blanco stemmen: 21
 • Ongeldige stemmen: 21

Stemmen per lijst

Lijstnaam Stemmen Percentage
Uitslagen
VVD 3225 28,7%
D66 2271 20,2%
CDA 1127 10,0%
PVV 912 8,1%
SP 654 5,8%
GroenLinks 556 5,0%
PvdA 462 4,1%
Volt 416 3,7%
Partij vd Dieren 406 3,6%
FvD 383 3,4%
JA21 222 2,0%
CU 135 1,2%
50Plus 134 1,2%
Splinter 41 0,4%
Code Oranje 36 0,3%
Bij1 29 0,3%
BBB 26 0,2%
Piratenpartij 25 0,2%
Denk 22 0,2%
TROTS 21 0,2%
SGP 20 0,2%
LHK 19 0,2%
JONG 17 0,2%
NLBeter 10 0,1%
DFP 10 0,1%
NIDA 9 0,1%
LP 5 0,0%
PvdE 4 0,0%
Kandidaat Zeven 3 0,0%
OPRECHT 2 0,0%
JEZUS LEEFT 2 0,0%
Partijen TK17 0 0,0%

Processen-verbaal

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processenverbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Hieronder kunt u alle processen-verbaal inzien.

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart

Kiesgerechtigden kunnen op maandag 15 en dinsdag 16 maart a.s. vervroegd hun stem uitbrengen. Binnen de gemeente Waalre kan dat in Het Huis van Waalre. Deze maatregel is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. Vervroegd stemmen op deze dagen is mogelijk van 07.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus

In de gemeente Waalre kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Vergeet niet uw stempas of kiezerspas, een geldig identiteitsbewijs en mondkapje mee te nemen.

Gezondheidscheck

Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Locaties stembureaus

In het stembureau in Het Huis van Waalre kunt u vervroegd stemmen. Dit kan op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur. Dit is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid.

De overige stembureaus zijn op woensdag 17 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur:

Locaties stembureaus
Stembureau Adres
Het Huis van Waalre Kon. Julianalaan 19
Ontmoetingscentrum “Het Klooster” Hoogstraat 6
Sporthal “Hoeveland” Meester Slootsweg 3
Sporthal “t Hazzo” Trolliuslaan 7
Sporthal “De Pracht” De Pracht 3

Al onze stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Tip: Kom zoveel mogelijk overdag. Zo kunnen we het aantal stemmers zo goed mogelijk spreiden. Is het op een stembureau drukker dan verwacht? Dan kunt u terecht in Het Huis van Waalre. In het Huis van Waalre zijn twee stembureaus.

Stemmen per brief voor 70-plussers

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen? Alle documenten die u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.

Wat ontvangt u thuis?

Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas ontvangen. Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? Vraag dan voor vrijdag 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas aan bij de gemeente.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de documenten waarmee u per brief kunt stemmen:

 • het briefstembiljet;
 • een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
 • de retourenvelop;
 • een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alle documenten ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat u de documenten kunt ophalen bij de gemeente voor woensdag 17 maart 21.00 uur.

Wat moet u doen?

Stap 1 - Maak op het briefstembiljet uw keuze

 • Dit mag met elke kleur.
 • Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
 • Plak de envelop dicht.

Stap 2 - Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving

 • Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3 - Stop in de retourenvelop

 • De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
 • De stempluspas.
 • Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Stap 4 - Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt

 • Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.
 • Óf lever deze in bij het afgiftepunt in Het Huis van Waalre. Openingstijden:
  • Woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur
  • Maandag 15 en dinsdag 16 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur
  • Woensdag 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur

Voorkom fouten!

Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen juist uitvoert. Dan wordt u stem meegeteld. Dus:

 • Vergeet uw stempluspas niet.
 • Vergeet uw briefstembiljet niet.
 • Doe uw stempluspas niet in de briefstembiljetenvelop.
 • Gebruik de voorgeadresseerde retourenvelop om de briefstem op te sturen.

Heeft u nog vragen over het stemmen per brief, dan kunt u bellen met het publieksnummer 0800-1351. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur.

Identificatieplicht

Als u gaat stemmen moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Bent u uw legitimatiebewijs verloren of is deze gestolen? Neem dan het bewijs van verlies of diefstal en een ander identificatiemiddel (zoals ov-chipkaart of bibliotheekpas) met een foto van uzelf erop mee.

Stempas

Om te kunnen stemmen, moet u uw eigen stempas of kiezerpas, een geldig identiteitsbewijs en een mondkapje meenemen. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 3 maart de stempas thuisgestuurd.

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd 

U kunt tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur schriftelijk of mondeling een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente.

U kunt uw schriftelijk verzoek voor een nieuwe stempas sturen naar Afd. Burgerzaken/ verkiezingen, Gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Stemmen bij volmacht

Kunt u zelf niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat is bijvoorbeeld nodig als u vanwege uw gezondheid geen risico’s wil lopen, als u ziek bent, of als u naar het buitenland gaat en op de dag van de verkiezing niet in Nederland bent. Dit heet stemmen bij volmacht. U kunt iemand op twee manieren machtigen:

 • via uw stempas (onderhandse volmacht)
 • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende situaties:

 • U wilt vanwege uw gezondheid geen risico’s lopen.
 • U bent ziek op de dag dat u wilt stemmen.

Hoe werkt het?

 • U vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘Volmacht’) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen en ondertekent deze. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.
 • U laat de persoon die voor u gaat stemmen de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding van uw identiteitsbewijs zijn op een smartphone of tablet.
 • De gemachtigde moet in uw gemeente wonen, zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen en in dezelfde gemeente stemmen.
 • De gemachtige moet gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende situaties:

 • U wilt iemand machtigen die niet in uw gemeente woont.
 • U bent op de dag van de verkiezing niet in Nederland en wilt iemand machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen.

Hoe werkt het?

 • Om een schriftelijke volmacht te verlenen moeten u en degene die voor u gaat stemmen een formulier invullen.
 • Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan bij uw gemeente.
 • De gemeente moet het formulier uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur hebben ontvangen.
 • Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Hiermee kan hij of zij voor u stemmen.
 • De gemachtigde neemt alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.
 • De gemachtigde moet kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen en ingeschreven staan in uw gemeente, of in een andere Nederlandse gemeente, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • De gemachtigde moet gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

Volmachtsformulier aanvragen

Download hier het formulier Stemmen bij volmacht (PDF, 64.9 kB) om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Stuur het ingevulde formulier naar verkiezingen@waalre.nl of per post naar afd. Burgerzaken/ verkiezingen, gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Uiterlijk 12 maart 2021 dient u uw verzoek voor een schriftelijke volmacht aan te vragen.

Kiezerspas

Als een kiezer in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Kiezerspas aanvragen

Tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur kunt u schriftelijk of mondeling een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. Download het formulier Verzoek kiezerspas (PDF, 24.5 kB), vul het formulier in en stuur het ingevulde formulier naar afd. Burgerzaken/ verkiezingen, gemeente Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Kiezerspas kwijt?

U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Regels avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Regels voor stembureauleden, tellers en vrijwilligers

Stembureauleden, tellers en vrijwilligers kunnen hun werk doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werk in het stemlokaal. Zij krijgen daarvoor een verklaring van de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of e-mail.

Regels voor kiezers en observanten

Kiezers die willen kijken bij het tellen, kunnen dit ook na 21.00 uur doen, binnen de regels die gelden voor COVID-19 in het stemlokaal of de tellocaties.