Op woensdag 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. U kon op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Gemeenteraadsverkiezing

Gemeenteraadsverkiezingen worden een keer in de 4 jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de gemeente worden gekozen. Door te stemmen bepaalt u mee wie Waalre de komende 4 jaar bestuurt. De Waalrese gemeenteraad bestaat uit 17 leden.

Uitslag gemeenteraadsverkiezing

Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Op 21 maart 2018 is het voor de tweede keer dat in Nederland een landelijk raadgevend referendum wordt gehouden. De uitslag van het referendum is een advies van de Nederlandse kiezers aan de regering. Dit raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.

Algemene informatie over het referendum vindt u op de website van de Kiesraad.

Uitslag referendum