Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en maak een afspraak bij de gemeente Waalre.

Afspraak maken

Prijs

Onderwerp Prijs
Kosten Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,35

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag.

Afhandeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. 2 tot 4 weken na de aanvraag, krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Aanvraag door gemachtigde

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen.

Meenemen als u gemachtigd bent

Bent u door iemand gemachtigd, dan neemt u mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Een machtigingsbrief waarin de aanvrager schrijft dat u bent gemachtigd voor het aanvragen van een VOG. In deze brief moeten ook de datum en de handtekening van de aanvrager staan;
  • (Kopie van) identiteitsbewijs van de aanvrager;
  • Identiteitsbewijs van u als gemachtigde.