Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag voor een bepaald doel. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

De VOG kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Hieronder ziet u de mogelijkheden.

Digitale aanvraag

Een digitale VOG-aanvraag start bij uw werkgever: uw werkgever zet de VOG-aanvraag online klaar voor u. Vervolgens gaat er (automatisch) een e-mail naar u toe. U hoeft nog alleen uw gegevens te controleren en de VOG-aanvraag online te betalen. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen €33,85 (vrijgesteld van btw).

Schriftelijke aanvraag via de gemeente

U kunt er ook voor kiezen een schriftelijke aanvraagroute te hanteren. Hierbij vullen u en uw werkgever/instantie samen het schriftelijke aanvraagformulier voor de VOG in. U gaat vervolgens met het ingevulde formulier naar uw gemeente om de aanvraag in te dienen. De gemeente stuurt de aanvraaggegevens door naar Justis.

Prijs

Onderwerp Prijs
Kosten Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,35

Afspraak maken

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag.

Afhandeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de VOG per post thuisgestuurd. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Hoe lang is een VOG geldig?

De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

Aanvraag door gemachtigde

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen.

Meenemen als u gemachtigd bent

Bent u door iemand gemachtigd, dan neemt u mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Een machtigingsbrief waarin de aanvrager schrijft dat u bent gemachtigd voor het aanvragen van een VOG. In deze brief moeten ook de datum en de handtekening van de aanvrager staan;
  • (Kopie van) identiteitsbewijs van de aanvrager;
  • Identiteitsbewijs van u als gemachtigde.