Uittreksels

 • Afschrift burgerlijke stand

  Hebt u een bewijs nodig van uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

 • BRP-correctieverzoek

  Wanneer u merkt dat uw gegevens niet goed geregistreerd staan in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunt u een correctieverzoek indienen.

 • Legaliseren handtekening

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente Waalre ingeschreven staat? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor geheimhouding van uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP).