In de gemeente Waalre zijn veel vrijwilligersorganisaties actief die activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport  en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt voor de inwoners, is in sommige gevallen (financiële) ondersteuning beschikbaar.

De Algemene ondersteunings- en subsidieverordening 2017, geldig vanaf 2017, is ook van toepassing voor 2018. Bent u een vrijwilligersvereniging of -organisatie en wilt in 2018 ondersteuning of subsidie aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier (PDF, 119.1 kB). Het ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar de Gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Vanaf 2017 is de Algemene subsidieverordening gemeente Waalre 2014 – 2017 ingetrokken. Daarmee komt de activiteitensubsidie te vervallen.