In de gemeente Waalre zijn veel vrijwilligersorganisaties actief die activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt voor de inwoners is, in sommige gevallen, (financiële) ondersteuning beschikbaar.

In Waalre geldt de Algemene ondersteunings- en subsidieverordening 2017. Bent u een vrijwilligersvereniging of -organisatie en wilt u ondersteuning of subsidie aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier (PDF, 119.1 kB). Het ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar de Gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre.