In de gemeente Waalre zijn veel vrijwilligersorganisaties actief die activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt voor de inwoners is, in sommige gevallen, (financiële) ondersteuning beschikbaar.

In Waalre geldt de Algemene ondersteunings- en subsidieverordening uit 2017.

Aanvragen

Bent u een vrijwilligersvereniging of -organisatie en wilt u ondersteuning of subsidie aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier en lever ook de bijbehorende documenten aan (zie aanvraagformulier).

Aanvraagformulier subsidie

Alle ingevulde stukken kunt u mailen naar gemeente@waalre.nl of sturen naar de Gemeente Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Wij kunnen alleen subsidieaanvragen behandelen waarbij alle stukken compleet en ingevuld zijn aangeleverd.

Subsidie-overzicht

Is uw organisatie op zoek naar subsidie voor een activiteit op het gebied van sport, cultuur of recreatie? Dan helpt de subsidiekalender u op weg. In de subsidiekalender vindt u een overzicht van subsidieregelingen en vermogensfondsen per thema. Een uitbereide toelichting per regeling of fonds vindt u in het screeningsrapport.

De informatie in de subsidiekalender en het screeningsrapport is een momentopname. Voor de meest recente informatie adviseren wij u om de website van de betreffende subsidie- of fondsverstrekker te raadplegen. De informatie is gebaseerd op een subsidiescan van het bureau Vindsubsidies. Vindsubsidies heeft de meest kansrijke subsidies, zowel provinciaal, nationaal als op fondsenniveau in kaart gebracht in opdracht van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).Helmond is één van de negen gemeenten die samenwerken binnen het SGE. De negen gemeenten werken op verschillende thema’s samen, als ware zij één gemeente, onder meer op de thema’s sport, cultuur en recreatie.