Registratie levenloos geboren kind in BRP

Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind op te nemen in de basisregistratie personen (BRP). Het kind wordt dan opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

  • Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest. Dat kan in het tijdperk van de persoonskaart zijn geweest (voor 1 oktober 1994), van de GBA (van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014) of de BRP (vanaf 6 januari 2014). Heeft de geboorte van het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Meer informatie

Via de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de registratie levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verzoek indienen

Een verzoek kan schriftelijk ingediend worden, of persoonlijk afgeven worden aan de balie in het gemeentehuis.  

Meenemen