Gemeentelijke begraafplaats

De begraafplaats in Aalst aan de Primulalaan is de gemeentelijke begraafplaats. De informatie op deze pagina gaat over deze begraafplaats. 

Graven

De begraafplaats in Aalst beschikt over een Rooms-Katholiek gedeelte en een algemeen gedeelte. Binnen het Rooms-Katholieke deel kan er begraven worden op twee compartimenten, het verschil tussen deze compartimenten is de grafsteen. Op compartiment I bestaat de grafsteen uit een staande én liggende steen, op compartiment II is alleen een staande steen toegestaan. Op het algemene deel is er vrije keuze voor een grafsteen, dit betekent dat u kunt kiezen voor een staande of liggende grafsteen of een combinatie hiervan.

Op de begraafplaats worden particuliere graven uitgegeven, voorheen bekend als een ‘eigen graf’. Alle particuliere graven zijn dubbelgraven. Dit betekent dat er in één graf twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 10 jaar. De contactpersoon voor het graf is de rechthebbende. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf begraven worden en of het grafrecht verlengd mag worden. Ook ontvangt de rechthebbende de correspondentie en facturen.

Asbestemmingen

Eén maand na de crematie mag u de asbus bij het crematorium ophalen. De begraafplaats beschikt over een mooie urnentuin met urnenkelders waarin één of meerdere asbussen of urnen begraven kunnen worden. Wegens de toenemende vraag naar een plekje in deze tuin is begin 2021 de urnentuin uitgebreid. Urnengraven kunnen voor een periode van 10 of 20 jaar worden uitgegeven. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. In een urnengraf kunnen twee asbussen of twee urnen begraven worden. Op het nieuwe deel van de urnentuin kunnen vier asbussen of urnen begraven worden in één urnengraf. U kunt er ook voor kiezen om een asbus of urn te begraven in een bestaand particulier graf.

Uitgifte graven

Op de begraafplaats wordt er op volgorde begraven. Dit betekent dat u wel kunt kiezen op welk deel van de begraafplaats uw dierbare begraven wordt, maar dat de gemeente bepaalt in welk graf uw dierbare begraven wordt. Dit geldt niet als het een begraving is in een bestaand graf. De urnentuin heeft andere regels, hier mag u wel zelf een graf uitzoeken voor uw dierbare.

Opgraven

Het is mogelijk om een overledene op te graven. Er geld een wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit betekent dat een overledene pas na 10 jaar opgegraven mag worden. Als u een overledene wilt opgraven dient u een verzoek tot opgraven in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Waalre.

Grafsteen

U bent vrij in uw keuze van steenhouwer. De steenhouwer zal voor u het grafmonument maken en plaatsen. De grafstenen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die kunt u vinden in het uitvoeringsbesluit. Als u of de steenhouwer twijfelt of het ontwerp van de grafsteen voldoet aan de voorwaarden, kunt u deze altijd per mail toesturen. Dan bekijken wij het ontwerp met u. 
* Let wel op, als een grafsteen niet voldoet aan de voorwaarden, moet deze op eigen kosten verwijderd worden.

Beheer en onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud op de begraafplaats. Zoals het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en struiken en het verzorgen van de paden. Het onderhoud voor het graf en de grafbeplanting is de verantwoordelijkheid van nabestaanden.

Reglement

In de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Aalst 2020 vindt u meer informatie over de regels, voorwaarden en bepalingen.

Prijs

Soort grafrecht Graf Urnengraf
Kosten van de graven
Uitgifte voor 10 jaar voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar n.v.t. € 760,55
Uitgifte voor 10 jaar voor kinderen tot 7 jaar n.v.t. € 543,25
Uitgifte voor 20 jaar voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar € 2.064,35 € 1.521,10
Uitgifte voor 20 jaar voor kinderen tot 7 jaar € 918,10 € 869,20
Verlenging per jaar tot wettelijke grafrust is bereikt bij een bijzetting € 76,05 n.v.t.
Verlenging van 5 jaar voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar n.v.t. € 271,62
Verlenging van 5 jaar voor kinderen tot 7 jaar n.v.t. € 162,95
Verlenging van 10 jaar voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar € 760,55 € 543,25
Verlenging van 10 jaar voor kinderen tot 7 jaar € 494,35 € 325,95
Opgraven en daarna opnieuw begraven in zelfde graf € 706,20 € 271,60
Opgraven en daarna opnieuw begraven in ander graf € 1.086,50 € 325,95
Opgraven voor crematie of herbegraving elders (excl. vervoer) € 650,00 n.v.t.
Ruimen van asbus n.v.t. € 135,80
Soort bijzetting Kosten
Bijzettingen in graven
Bijzettingen in bestaand graf € 651,90
Bijzetting in urnengraf € 217,30
Bijzetting asbus in particulier graf € 325,95
Grafbedekking Kosten
Grafbedekking
Verlenen ontheffing € 282,45
Verwijderen grafmonument compartiment I € 177,10
Verwijderen grafmonument compartiment II € 95,60
Ruimen grafsteen urnengraf € 70,65
Soort toeslag Kosten
Toeslagen
Toeslag voor uitloop of te laat arriveren (per 15 minuten) € 65,20
Toeslag voor uitvaart op werkdagen buiten vastgestelde tijd € 282,50
Toeslag voor uitvaart op zaterdag € 177,10

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de begraafplaatsadministratie via 088-1101705 of per email via begraven@waalre.nl. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur.